• Relasjonsbygging mellom sykepleier og mennesker i psykose 

      Fengås, May-Linn (Bachelor thesis, 2017-03)
      Bakgrunn for oppgaven: Sykepleie bygger på grunnleggende prinsipper som omhandler empati, respekt og likeverd. Jeg har lenge interessert meg for psykiatri, og gjennom denne oppgaven vil jeg se på relasjonen mellom sykepleier ...