• Ansvarsfordeling til barns beste? 

   Solberg, Anne; Gundersen, Tonje; Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/11, Report, 2011)
   Innebærer det å ha en funksjonsnedsettelse noen særlige utfordringer for barn og unge med behov for hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet? Gjennom kartlegging av erfaringene til tidligere barnevernsbarn, fosterforeldre ...
  • Innvandrerkvinner i Groruddalen 

   Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Report, 2004)
   Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...
  • Innvandrerkvinner i Groruddalen 

   Farstad, Gunhild R. (NOVA Rapport 17/04, Research report, 2004)
   Denne rapporten ser på debatten om innvandring og integrasjon i Norge. Den undersøker hvordan et fokus på oppdragelse og morsrollen belyser og nyanserer storsamfunnets diskurs om innvandrerkvinner. Som innvandrerkvinne ...