• Fra statlig styring til grønt partnerskap? 

   Harvold, Kjell-Arve; Hovik, Sissel; Erling Vindenes (NIBR-notat 2006:120, Notat, 2006)
   Last ned gratis I notatet drøftes grønt partnerskap som alternativ til vern etter naturvernloven. Dette diskuteres med utgangspunkt i erfaringer fra Skjærgårdsparken langs Sørlandskysten, arbeidet med bruks- og verneplan ...
  • Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna 

   Skogheim, Ragnhild; Knut Bjørn Stokke; Erling Vindenes (NIBR-notat 2009:108, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet er et produkt under Strategisk Instituttprogram (SIP) Kulturminner og kulturmiljøer i en integrert kystsoneforvaltning 2004-2008, finansiert av Norges forskningsråd. I programmmet samarbeider Norsk ...
  • Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder 

   Knut Bjørn Stokke; Atle Omland; Skogheim, Ragnhild; Margrete Skår; Erling Vindenes; Mathilde Anker (NIBR-notat 2006:133, Notat, 2006)
   Last ned gratis Hensikten med dette notatet er å gi en samlet og systematisert kunnskapsoversikt knyttet til planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder, med særlig vekt på bymark, kystsone og sammenhengende ...