• Sykepleiernes ivaretakelse av søsken som pårørende på barneavdelinger - En spørreundersøkelse 

   Eriksen, Marte; Lund, Martine Smedheim (Master thesis, 2023)
   Bakgrunn og hensikt: Sykepleiere på barneavdelinger har en plikt til å kartlegge søsken som pårørende, ivareta deres behov for informasjon og gi oppfølging. Forskning og faglitteratur viser at når søsken er pårørende, er ...
  • Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet 

   Eriksen, Marte (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-11-15)
   I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter ...