• Den personlige helingsprosessen etter seksuelle overgrep i barndommen 

      Eriksen, Anne-Christine (MAPO;2016, Master thesis, 2016)
      I Norge antar man at 20 % kvinner og 8 % menn blir seksuelt misbrukte i barndommen. De fleste overgrep skjer i familien eller blir begått av en barnet har et tillitsforhold til. Ettervirkningene etter seksuelle overgrep i ...