• Extramural English - What do students learn on their own? 

   Englund, Martin (Master thesis, 2022)
   Children and teenagers are spending more and more time outside of school on activities which exposes them to the English language. But is there any learning involved, and what do they learn? In 2009, Sundqvist asked a ...
  • Extramural English: What do students learn on their own? 

   Englund, Martin (Master thesis, 2022)
   Barn og unge bruker mer og mer tid utenfor skolen på aktiviteter som eksponerer dem for det engelske språket. Men er det noe læring i dette, og eventuelt hva lærer de? I 2009 stilte Sundqvist et lignende spørsmål, og kom ...