• Evaluering av tilskudd til ekspertbistand 

   Enehaug, Heidi; El-Amrani, Saliha; Vestøl, Gro Malene (AFI-rapport;2022:05, Report, 2022-08-16)
   Denne rapporten er skrevet på bakgrunn av en evaluering av tilskudd til ekspertbistand. Prosjektet er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet/OsloMet i samarbeid med Proba samfunnsanalyse, på oppdrag fra Arbeids- og ...
  • Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse 

   Legard, Sveinung; El-Amrani, Saliha; Gleinsvik, Audun (AFI-rapport;2023:13, Report, 2023-05-02)
   En rapport bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget har analysert samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting blant personer med funksjonsnedsettelser. Sysselsettingsgraden i denne gruppen er betydelig lavere ...