• The gap between legal protection, good intentions and political restrictions. Unaccompanied minors in Norway 

   Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording; Eide, Ketil (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The Norwegian policy on UAM is ambivalent. On the one hand, Norway has promoted a high profile on human rights in general, and especially on children’s rights. Norway was the first country to establish the Ombudsman for ...
  • Kulturalisering og symbolsk mening i barnevernsarbeid 

   Rugkåsa, Marianne; Eide, Ketil; Ylvisaker, Signe (Tidsskrift for velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   artikkelen drøftes hvordan barnevernsarbeidere bruker kulturelle forklaringer for å forstå minoritetsetniske barn og foreldres situasjon. Dette definerer vi som kulturalisering, en prosess der gitte situasjoner, problemer ...
  • Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering 

   Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Fontene;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv. Som et ledd i det pedagogiske opplegget ved fire høgskoler 1) leverte deltakerne på denne videreutdanningen ...