• Early-life impairments, chronic health conditions, and income mobility 

   Gugushvili, Alexi; Dokken, Therese; Grue, Jan; Finnvold, Jon Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Individuals who have congenital conditions or become disabled early in life tend to have poorer educational and occupational outcomes than non-disabled individuals. Disa- bility is known to be a complex entity with ...
  • Evaluering av Los-ordningen for ungdom 

   Gundersen, Tonje; Tveito, Siri Berg; Dokken, Therese (NOVA-rapport;3: 2022, Report, 2022)
   Denne rapporten er en evaluering av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddsordning «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Målsettingen har vært å undersøke i hvilken grad og hvordan losfunksjonen ...
  • Festivaler: kulturpolitikk og Kulturrådet 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Temaet for denne rapporten er Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Vi undersøker om tilskuddet fungerer etter hensikten. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken ...
  • How school placement and parental social capital influence children’s perceptions of inclusion in school. A survey of Norwegian children with physical disabilities 

   Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   The study analyses variations in school well-being, social inclusion, and academic self-concept in a population of Norwegian children born with a physical disability (N = 311). Overall, the children reported positive ...
  • Knute på tråden : knutepunktordningens betydning for institusjonalisering av festivaler 

   Takle, Marianne; Bergsli, Heidi; Dokken, Therese (Chapter; Peer reviewed, 2023)
   Den politiske ideen om knutepunktinstitusjoner går helt tilbake til 1991 og endte med at Stortinget avviklet ordningen i 2015. På dette tidspunktet var det bare 15 festivaler igjen på ordningen, og disse ble overført til ...
  • Kulturpolitikk og festivaler 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Research report, 2023)
   Denne rapporten drøfter om Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler fungerer etter hensikten som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken grad og hvordan fører tilskuddet ...
  • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
   Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
  • Leve hele livet i kommunene 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
   Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
  • No evidence that social-democratic welfare states equalize valued outcomes for individuals with disabilities 

   Gugushvili, Alexi; Grue, Jan; Dokken, Therese; Finnvold, Jon Erik (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   It is acknowledged that generous welfare states can provide better outcomes to their populations in terms of objective and subjective indicators of well-being, yet there is little comparative evidence of the role that ...
  • Sosial og digital deltagelse. Skole og internett som integreringsarena for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser 

   Finnvold, Jon Erik; Dokken, Therese (NOVA Rapport;5: 2021, Report, 2021)
   Vår studie viser at barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre sosialt aktive, har færre nære vennskap, og er mindre deltagende på sosiale medier enn jevnaldrende. Elever som går på spesialskoler eller har ...