• Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren 

      Sørensen, Bjørg Aase; Dahl-Jørgensen, Carla; Skogstad, Anders (AFI Rapport 1998:6, Report, 1998)
      Sosial- og helsedepartementet ga høsten 1997 en gruppe forskere et treleddet oppdrag: Å sammenfatte gjeldende kunnskap om forholdet mellom arbeid og helse i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Det var en forut-setning ...