• Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden 

      Lid, Stian; Christensen, Tina Wilchen (NIBR-rapport;2023:6, Report, 2023)
      Rapporten belyser arbeidet med risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i de fire nordiske landene, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi har intervjuet praktikere og andre myndighetspersoner med særlig ...