• Gravitasjonsmodellens forklaring av bilateral handel innen EU og EFTA 

      Gudmundsen, Live; Gulbrandsen, Frida Colleen Østvang; Cevro, Nedim (Bachelor thesis, 2017-05)
      Formål med oppgaven er å finne ut hvor godt gravitasjonsmodellen forklarer den bilaterale handelen innenfor EU og EFTA. For å besvare problemstillingen er det gjennomført en regresjonsanalyse av modellen. Forfatterne har ...