• Er institusjonen alltid et onde og familien alltid et gode? 

   Storø, Jan; Bunkholdt, Vigdis; Larsen, Erik (Norges Barnevern;87 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Debatten om bruk av institusjoner i barnevernet har vært en av de viktigste i dette feltet de senere årene. Sentrale barnevernmyndigheter har gitt føringer om at tiltak som innebærer at barn og ungdom kan bli værende i ...
  • Nordisk barnevern 

   Grinde, Turid Vogt; Egelund, Trine; Bunkholdt, Vigdis (NOVA Rapport 18/04, Report, 2004)
   Tidligere sammenligninger av nordisk barnevern har vist likheter, men også forskjeller bl.a. vedrørende barnas aldersfordeling, bruk av tiltak, tvang, osv. Kan forskjeller i nasjonale vurderinger synliggjøres, begrepsfestes ...
  • Nordisk barnevern 

   Grinde, Turid Vogt; Egelund, Trine; Bunkholdt, Vigdis (NOVA Rapport 18/04, Research report, 2004)
   Tidligere sammenligninger av nordisk barnevern har vist likheter, men også forskjeller bl.a. vedrørende barnas aldersfordeling, bruk av tiltak, tvang, osv. Kan forskjeller i nasjonale vurderinger synliggjøres, begrepsfestes ...