• Barn som forbrukere av kommersielle nettsamfunn 

   Ånestad, Siv Elin; Brusdal, Ragnhild; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport 5-2010, Report, 2010)
   Barn blir forbrukere i kommersielle nettsamfunn hvor det tilrettelegges for at de kan kjøpe virtuelle varer og tjenester, og betale via for eksempel mobiltelefon. Utgangspunkt for dette prosjektet var uttrykk for bekymringer, ...
  • Boligalarm 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 5-2006, Notat, 2006)
   En relativt stor andel, 32 prosent, av husholdene har anskaffet seg boligalarm. Analysen viser at andelen med boligalarm øker med inntektens størrelse, med urbaniseringsgrad og videre at det er størst andel i hushold med ...
  • Evaluering av markedsføringsloven 

   randil; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
   Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Evaluering av markedsføringsloven 

   Lavik, Randi; Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2011, Notat, 2011)
   Nummer: 1-2011 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Evaluering av telefonsalg til private 

   Brusdal, Ragnhild; randil (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Evaluering av telefonsalg til private 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Prosjektnotat 9-2012, Notat, 2012)
   Nummer: 9-2012 Tilknyttede prosjekter Evaluering telefonsalg
  • Gode intensjoner søker eierskap 

   Brusdal, Ragnhild; Borch, Anita (Rapporter 13-2010, Report, 2010)
   Retningslinjene for markedsføring mot barn og unge er løst forankret og trenger et klarere eierskap skal de fungere Tilknyttede prosjekter none
  • Gode intensjoner søker eierskap 

   Brusdal, Ragnhild; Borch, Anita (Rapporter 13-2010, Report, 2010)
   Retningslinjene for markedsføring mot barn og unge er løst forankret og trenger et klarere eierskap skal de fungere Tilknyttede prosjekter none
  • Husholdsøkonomi og likestilling 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 6-2013, Report, 2013)
   Rapportens tema er husholdsøkonomi og likestilling. Diverse litteratur på feltet blir presentert, samt en del data fra norske hushold. I rapporten inngår et spørreskjema for en videre oppfølging av husholdsøkonomi og ...
  • Husholdsøkonomi og likestilling 

   Brusdal, Ragnhild (Oppdragsrapport 6-2013, Report, 2013)
   Rapportens tema er husholdsøkonomi og likestilling. Diverse litteratur på feltet blir presentert, samt en del data fra norske hushold. I rapporten inngår et spørreskjema for en videre oppfølging av husholdsøkonomi og ...
  • Hva bruker barn og unge penger på? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2001, Notat, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Hva bruker barn og unge penger på? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2001, Notat, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Hva er det rimelig å ha av forbruksvarer? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Den overordnede problemstillingen er å se nærmere på hva standardpakken for en barnefamilie skal inneholde av varer og tjenester, og videre om alle barnefamilier ansees å ha samme behov. Utgangspunktet er 13 forskjellige ...
  • Hva er det rimelig å ha av forbruksvarer? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Den overordnede problemstillingen er å se nærmere på hva standardpakken for en barnefamilie skal inneholde av varer og tjenester, og videre om alle barnefamilier ansees å ha samme behov. Utgangspunktet er 13 forskjellige ...
  • Hvordan opplever foreldre den kommersielle hverdagen? 

   Brusdal, Ragnhild (Arbeidsnotat 13-2000, Notat, 2000)
   Hvordan er det å vokse opp i dag? Og hvordan er det å være foreldre? Hvilke utfordringer og problemer står dagens foreldre overfor i en barndom og ungdomstid som ofte blir beskrevet som kommersiell, og hvor forbruk, moter ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; Lavik, Randi (Oppdragsrapport 6-2011, Report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Identitetstyveri 

   Brusdal, Ragnhild; randil (Oppdragsrapport 6-2011, Report, 2011)
   I denne rapporten ser vi på utbredelse av identitetstyverier i Norge. 6,8 prosent av befolkningen på 18 år og eldre sier de er blitt utsatt for identitetstyveri en eller flere ganger. Vi har anslått dette til å utgjøre ca ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 2-2010, Report, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 2-2010, Report, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Jeg liker penger og skulle gjerne hatt mer…. Samtaler med barn og unge om det å vokse opp i en kommersiell hverdag 

   Brusdal, Ragnhild (Arbeidsnotat 14-2000, Notat, 2000)
   Det skrives å snakkes mye om dagens unge og hvordan det er å vokse opp i dag. Mange voksne uttrykker bekymringer for de oppvoksende slekter. En av disse bekymringene knytter seg til det vi kan kalle kommersialiseringen av ...