• Ungdom og skolemåltidet 

      Bruland, Anne Beth Bjørlykke (Master thesis, 2011)
      Skolen er en viktig arena i det helsefremmende arbeidet. Målsettingen med denne undersøkelsen var å øke forståelsen for ungdoms valg av skolemat. Kunnskap om det fysiske og sosiale miljøets påvirkning på prosesser knyttet ...