• Mødregrupper - et tilbakeblikk 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt; Brostrøm, Bente Staff (NOVA Rapport 14/08, Report, 2008)
   Denne rapporten handler om livet til 37 kvinner som deltok i mødregrupper innen forebyggende barnevern i årene 1992-1994. Det gis en kort framstilling av gruppene. Hoveddelen dreier seg imidlertid om kvinnenes og deres ...
  • Mødregrupper - et tilbakeblikk 

   Christiansen, Kikkan Ustvedt; Brostrøm, Bente Staff (NOVA Rapport 14/08, Report, 2008)
   Denne rapporten handler om livet til 37 kvinner som deltok i mødregrupper innen forebyggende barnevern i årene 1992-1994. Det gis en kort framstilling av gruppene. Hoveddelen dreier seg imidlertid om kvinnenes og deres ...