• Helserelatert livskvalitet blant eldre ≥70 år i Skedsmo kommune 

      Brenno, Silje Golberg (MAEH;2016, Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: I senere år har helserelatert livskvalitet fremfor sykelighet og dødelighet vært sentralt mål i folkehelsearbeidet. Aldersforskning er ikke entydig på eldres helsetilstand. Det foreligger lite kunnskap om ...