• På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

   Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
  • Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - Erfaringer, råd og anbefalinger 

   Vestby, Guri Mette; Norvoll, Reidun; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna (NIBR-rapport;2020:4, Research report, 2020-03)
   Medvirkningsopplegg og ulike metoder for å involvere eldre selv i arbeidet med å få et godt kunnskapsgrunnlag for utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. Folkehelseperspektiv på stedskvaliteter av fysisk, sosial, kulturell ...
  • Utfordringer og mulighetsrom 

   Ruud, Marit Ekne; Andersen, Bengt; Brattbakk, Ingar; Breistrand, Hanna; Nygaard, Marit; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2018:4, Report, 2018)
   Rapporten presenterer resultater fra stedsanalyser av delbydel Romsås og delbydel Grorud med vekt på befolkningens utfordringer og ressurser knyttet til levekår og nærmiljø. Funnene skal danne grunnlag for områdeinnsats i ...