• Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
   Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
  • Arbeids- og velferdstjenestene: Protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt 

   Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Fossestøl, Knut; Finne, Joakim; Skarpaas, Lisebet Skeie; Bråthen, Magne; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-notat;2023:04, Working paper, 2023-06)
   Foreliggende protokoll er første leveranse i prosjektet Forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene. Protokollen gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoversikten skal gjennomføres, herunder ...
  • Arbeidsavklaringspenger: Protokoll for en oppsummering av kunnskapen på området 

   Sadeghi, Talieh; Bråthen, Magne; Ødemark, Ingjerd L.; Bakkeli, Vidar; Gjersøe, Heidi M.; Hansen, Helle C.; Köhler-Olsen, Julie; Karlsen, Elisabeth (AFI-notat;2023:07, Working paper, 2023-11-30)
   Notatet er en kunnskapsoppsummering (scoping review) over forskning om arbeidsavklaringspenger i Norge. Den gir en detaljert oversikt over hvordan kunnskapsoppsummeringen skal gjennomføres, herunder med hensyn til formål, ...
  • Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp 

   Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr.1-2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   I denne artikkelen følger vi en kohort langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2004 til 2013, og studerer hvordan deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak og overgangen til arbeid påvirkes av helseproblemer. Ved hjelp ...
  • Evaluering av IPS ung 

   Malmberg-Heimoen, Ira; Bråthen, Magne; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Tøge, Anne Grete (AFI-rapport;2024:01, Report, 2024-01-16)
   På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir) har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført en evaluering av IPS ung. Evalueringen hadde som hovedmål å undersøke om IPS ung fungerer ...
  • Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood 

   Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (Pediatrics;Volume 149, number 1, January 2022: e2021051959, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-08)
   Background: Adults born preterm (<37 weeks) have lower educational attainment than those abstract born term. Whether this relationship is modified by family factors such as socioeconomic background is, however, less well ...
  • Mental health and access to active labor market programs 

   Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (Nordic Journal of Working Life Studies;Vol 10 No 3 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-09-14)
   This paper examines the often-overlooked precondition for successful implementation of active labor market policy, namely equal access to labor market programs. Focusing on a cohort of social assistance recipients, we ...
  • Midlertidig lønnstilskudd – hvem deltar, når, og hva er utfallet? 

   Bråthen, Magne (AFI-notat;2023:06, Working paper, 2023-11-08)
   I dette AFI-notatet presenteres en analyse av alle deltakere på midlertidig lønnstilskudd i perioden fra mars 2010 til desember 2019, som NAV har klassifisert som med nedsatt arbeidsevne. Resultatene indikerer at det i ...
  • Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer 

   Bråthen, Magne (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr.1-2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   Navs innsats for å få personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid skal være erfarings- og kunnskapsbasert. Elementer fra Supported Employment har derfor fått utvidet plass i veiledningen ved Nav-kontorene. Denne ...