• Deltakelse på arbeidsmarkedstiltak – hjelp til selvhjelp? Helserelatert ulikhet i sysselsetting blant langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp 

   Heggebø, Kristian; Bråthen, Magne; Hermansen, Åsmund (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr.1-2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   I denne artikkelen følger vi en kohort langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp fra 2004 til 2013, og studerer hvordan deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak og overgangen til arbeid påvirkes av helseproblemer. Ved hjelp ...
  • Gestational Age, Parent Education, and Education in Adulthood 

   Bilsteen, Josephine; Alenius, Suvi; Bråthen, Magne; Børch, Klaus; Ekstrøm, Claus Thorn; Kajantie, Eero Olavi; Lashkarian, Mariam; Nurhonen, Markku; Risnes, Kari Ravndal; Sandin, Sven; Wel, Kjetil A. van der; Wolke, Dieter; Nybo Andersen, Anne-Marie (Pediatrics;Volume 149, number 1, January 2022: e2021051959, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-08)
   Background: Adults born preterm (<37 weeks) have lower educational attainment than those abstract born term. Whether this relationship is modified by family factors such as socioeconomic background is, however, less well ...
  • Mental health and access to active labor market programs 

   Bråthen, Magne; Wel, Kjetil A. van der; Løyland, Borghild (Nordic Journal of Working Life Studies;Vol 10 No 3 (2020), Journal article; Peer reviewed, 2020-09-14)
   This paper examines the often-overlooked precondition for successful implementation of active labor market policy, namely equal access to labor market programs. Focusing on a cohort of social assistance recipients, we ...
  • Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer 

   Bråthen, Magne (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr.1-2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   Navs innsats for å få personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid skal være erfarings- og kunnskapsbasert. Elementer fra Supported Employment har derfor fått utvidet plass i veiledningen ved Nav-kontorene. Denne ...