• Flerspråklighet som ressurs for norsklærere 

   Bouzakraft, Nora (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne studien er flerspråklighet som ressurs, og oppgavens problemstilling lyder som følgende: Hvordan reflekterer norsklærere over bruk av flerspråklig kompetanse som ressurs i undervisningen? Oppgavens formål ...
  • Flerspråklighet som ressurs for norsklærere 

   Bouzakraft, Nora (Master thesis, 2022)
   Temaet for denne studien er flerspråklighet som ressurs, og oppgavens problemstilling lyder som følgende: Hvordan reflekterer norsklærere over bruk av flerspråklig kompetanse som ressurs i undervisningen? Oppgavens formål ...