• Læreres holdninger til elever med særskilte behov 

   Blekken, Maja Arildsdatter (Master thesis, 2022)
   Dette masterprosjektet er siste del av det integrerte masterløpet for grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn ved OsloMet. Prosjektet er gjennomført i pedagogikkfordypningen spesialpedagogikk. Temaet for prosjektet er læreres ...
  • Læreres holdninger til elever med særskilte behov 

   Blekken, Maja Arildsdatter (Master thesis, 2022)
   Dette masterprosjektet er siste del av det integrerte masterløpet for grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn ved OsloMet. Prosjektet er gjennomført i pedagogikkfordypningen spesialpedagogikk. Temaet for prosjektet er læreres ...