• Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 1/09, Rapport, 2009)
   This report presents the results of a study of retirement behaviour among Norwegian state employees aged 50 to 70 years. The purpose of the study is to document any trends in the average age of retirement of state employees ...
  • Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 1/09, Rapport, 2009)
   This report presents the results of a study of retirement behaviour among Norwegian state employees aged 50 to 70 years. The purpose of the study is to document any trends in the average age of retirement of state employees ...
  • Evaluering av kvalitetskommuneprogrammet 

   Blekesaune, Morten; Opedal, Ståle (Samarbeidsrapport NIBR/NOVA/IRIS, Rapport, 2010)
   Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, KS og forhandlingssammenslutningene innen kommunal sektor, med mål om å bedre kvaliteten i overleveringen av kommunal tjenester, redusere sykefraværet i kommunal ...
  • Familieendring, helse og trygd 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 22/03, Rapport, 2003)
   Rapporten analyserer sammenhenger mellom skilsmisse og mottak av helserelaterte trygdeytelser, herunder uførepensjonering. Ved hjelp av adminstrative data følges individer før og etter skilsmisse, eller fra arbeid til ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Rapport, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Rapport, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Unemployment transitions and self-rated health in Europe: A longitudinal analysis of EU-SILC from 2008 to 2011. 

   Tøge, Anne Grete; Blekesaune, Morten (Social Science & Medicine;143, Journal article; Peer reviewed, 2015-08-28)
   The Great Recession of 2008 has led to elevated unemployment in Europe and thereby revitalised the question of causal health effects of unemployment. This article applies fixed effects regression models to longitudinal ...
  • Unge uførepensjonister 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 8/05, Rapport, 2005)
   Increasing numbers of young people receive benefits for long lasting work disability in Norway, disability pension included. The report investigates work history and previous receipt of health related benefits and other ...
  • Unge uførepensjonister 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 8/05, Rapport, 2005)
   Increasing numbers of young people receive benefits for long lasting work disability in Norway, disability pension included. The report investigates work history and previous receipt of health related benefits and other ...