• The age and well-being “paradox”: a longitudinal and multidimensional reconsideration 

   Hansen, Thomas; Blekesaune, Morten (European Journal of Ageing;19, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-23)
   This paper explores qualifcations to the much-discussed paradox that although aging is associated with multiple physical and social losses, subjective well-being (SWB) is stable or increasing in later life. We explore ...
  • Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 1/09, Research report, 2009)
   Rapporten beskriver pensjoneringsatferden blant statsansatte mellom 50 og 70 års alder i perioden 2001 til 2008 med data fra Statens tjenestemannsregister og Statens Pensjonskasse. Analysene gjør bruk av overlevelseskurver, ...
  • Avgangsalder og pensjoneringsmønster i staten 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 1/09, Report, 2009)
   This report presents the results of a study of retirement behaviour among Norwegian state employees aged 50 to 70 years. The purpose of the study is to document any trends in the average age of retirement of state employees ...
  • Evaluering av kvalitetskommuneprogrammet 

   Blekesaune, Morten; Opedal, Ståle (Samarbeidsrapport NIBR/NOVA/IRIS, Report, 2010)
   Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, KS og forhandlingssammenslutningene innen kommunal sektor, med mål om å bedre kvaliteten i overleveringen av kommunal tjenester, redusere sykefraværet i kommunal ...
  • Familieendring, helse og trygd 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 22/03, Report, 2003)
   Rapporten analyserer sammenhenger mellom skilsmisse og mottak av helserelaterte trygdeytelser, herunder uførepensjonering. Ved hjelp av adminstrative data følges individer før og etter skilsmisse, eller fra arbeid til ...
  • Human values and retirement experiences: A longitudinal analysis of Norwegian data. 

   Blekesaune, Morten; Hansen, Thomas (Social Indicators Research;157 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-04-22)
   Motivational factors, such as one’s value system, may affect how people cope with the opportunities and challenges of retirement. This article explores the moderating roles of Schwartz’s four basic values (self-enhancement, ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   The project is part of the activities of FAMI - Center for research on poverty and social assistance and it is financed by the Directorate for Social affairs and health. It is an evaluation of an ongoing experimantal project ...
  • Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? 

   Blekesaune, Morten; Pedersen, Axel West (NOVA Notat 3/11, Notat, 2011)
   Dette er sluttrapporten fra en forskningsbasert evaluering av «Samarbeidsprosjektet færre utkastelser». Hensikten med prosjektet var å utvikle metoder og rutiner for å redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Report, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning 

   Blekesaune, Morten; Øverbye, Einar (NOVA Rapport 7/00, Report, 2000)
   Rapporten analyserer levekår og sosial deltakelse blant uførepensjonister med utgangspunkt i fem levekårsundersøkelser fra Statistisk sentralbyrå fra årene 1983 til 1995. Dataene analyseres både som tverrsnitt og ved å ...
  • Unemployment transitions and self-rated health in Europe: A longitudinal analysis of EU-SILC from 2008 to 2011. 

   Tøge, Anne Grete; Blekesaune, Morten (Social Science & Medicine;143, Journal article; Peer reviewed, 2015-08-28)
   The Great Recession of 2008 has led to elevated unemployment in Europe and thereby revitalised the question of causal health effects of unemployment. This article applies fixed effects regression models to longitudinal ...
  • Unge uførepensjonister 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 8/05, Report, 2005)
   Denne rapporten undersøker hva unge uførepensjonister gjorde før de ble pensjonert. Registerdata er hentet fra Forløpsdatabasen Trygd. Mange har jobbet litt, men få har jobbet mye. Relativt mange har jobbet innenfor ...
  • Unge uførepensjonister 

   Blekesaune, Morten (NOVA Rapport 8/05, Research report, 2005)
   Increasing numbers of young people receive benefits for long lasting work disability in Norway, disability pension included. The report investigates work history and previous receipt of health related benefits and other ...