• Funksjonshemmende kollektivtransport? 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 2/09, Notat, 2009)
   Lik tilgang på transport anses som en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med den øvrige befolkningen. Universell utforming av kollektivtransporten innebærer ...
  • Funksjonshemmende kollektivtransport? 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 2/09, Notat, 2009)
   Lik tilgang på transport anses som en forutsetning for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i samfunnslivet på lik linje med den øvrige befolkningen. Universell utforming av kollektivtransporten innebærer ...
  • Integrering av flyktningbarn 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 9/09, Notat, 2009)
   This publication reports findings from a study of Norwegian municipalities' integration of refugee children after settlement. The main purpose of the study has been to give an account of the municipalities' approach to ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • «Medievold avler vold» reell frykt eller moralsk panikk? 

   Frøyland, Lars Roar; Mossige, Svein; Winsvold, Aina; Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Rapport 8/10, Report, 2010)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet som belyses er om eksponering for vold i media fører til at forbrukere av slike medier blir mer voldelige enn dersom ...
  • Tilgjengelighet og deltakelse 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 7/10, Notat, 2010)
   Dette notatet handler om barrierer i kollektivtransporten. Omtrent fem prosent av respondentene i Levekårsundersøkelsen-helse 2008 oppgir at de har vansker med å reise kollektivt. Manglende eller mangelfullt rutetilbud ...
  • Tilgjengelighet og deltakelse 

   Bjerkan, Kristin Ystmark (NOVA Notat 7/10, Notat, 2010)
   Dette notatet handler om barrierer i kollektivtransporten. Omtrent fem prosent av respondentene i Levekårsundersøkelsen-helse 2008 oppgir at de har vansker med å reise kollektivt. Manglende eller mangelfullt rutetilbud ...