• Gjennom Nåløyene: Forskjellsbehandling i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter 

   Bjørnset, Mathilde; Sterri, Erika Braanen; Rogstad, Jon (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 3-4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-02)
   I hvilken grad er det likebehandling mellom etniske minoriteter og majoriteter i rekrutteringsprosesser i offentlige virksomheter? I denne artikkelen besvares dette spørsmålet med bruk av data som omfatter alle faser i ...
  • Unge i Flyt. Om et livsmestringsprogram for ungdom på 10. trinn 

   Rogstad, Jon; Bjørnset, Mathilde (Rapport;4, Report, 2021)
   I denne rapporten har vi evaluert Flyt, som er et livsmestringsprogram for ungdommer på 10. trinn. Blant deltakerne er det mange som er i sårbare livssituasjoner. Hovedspørsmålet er hvorvidt Flyt bidrar til å styrke ...