• Boligsosialt arbeid i Fjell kommune. En evaluering 

   Holm, Arne; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2012:12, Report, 2012)
   Denne evalueringen skal være et grunnlagsdokument for de strategiske valg som skal gjøres i Fjell kommune i utarbeidelsen av Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020, knyttet til delen for boligsosiale behov og ...
  • Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv 

   Søholt, Susanne; Tronstad, Kristian; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2014:25, Report, 2015)
   Denne kunnskapsoppsummeringen er basert på norsk forskning fra perioden 2004 – 2014 som omhandler kunnskap om innvandreres sysselsetting og posisjon i arbeidsmarkedet på lokalt og regionalt nivå. Oppsummeringen om innvandrere ...
  • Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

   Bjørnsen, Hild Marte; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2015:1, Report, 2015)
   Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siktemålet med ...
  • Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2008:22, Report, 2008)
   Store Norske er fortsatt den største enkeltvirksomhet på Svalbard. Utviklingen i kulldriften er av avgjørende betydning for utviklingen i samfunnet i Longyearbyen når det gjelder arbeidsplasser, befolkning, tjenesteproduksjon ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2007 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2007:23, Report, 2007)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2005 til 2006. Analysen strekker seg likevel tilbake til 1991, og den fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen. Basert på vurderinger ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2008 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2008:21, Report, 2008)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2006 til 2007. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til 1991 og femårig framskrivninger av sysselsetting og ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2009 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2009:35, Report, 2009)
   I denne rapporten ser vi nærmere på samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2007-2008. Rapporten inneholder i tillegg en historisk oversikt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet. Analysen forkuserer mest på ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2010 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2010:27, Report, 2010)
   I denne rapporten dokumenteres samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2008-2009, med hovedfokus på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Redusert aktivitet i kulldriften og reiselivet har ført til redusert aktivitet ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2011 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2011:26, Report, 2011)
   Rapporten omhandler samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2009 til 2010, med historisk oversikt tilbake til 1991. Analysen fokuserer mest på utviklingen i Longyearbyen og gruvedriften i Svea, men også aktiviteten ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 

   Johansen, Steinar; Bjørnsen, Hild Marte (NIBR-rapport 2012:24, Report, 2012)
   Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard er skrevet på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre (LL). Oppdraget er finansiert som et spleiselag, der Store Norske Spitsbergen Grubekompani as (SNSG), Sparebank1 Nord-Norge avdeling ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2013 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2013:26, Report, 2013)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2011 til 2012, og gir en historisk oversikt tilbake til 1990-tallet. Hovedfokus er på utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens ...
  • Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2014 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johansen, Steinar (NIBR-rapport 2014:26, Report, 2014)
   Rapporten dokumenterer samfunns- og næringsutviklingen på Svalbard fra 2012 til 2013, satt i en historisk kontekst. Hovedfokuset i analysen er utviklingen i Longyearbyen og Svea. Med utgangspunkt i analysens resultater ...
  • Skedsmo kommune – en boligsosial analyse 

   Bjørnsen, Hild Marte; Johannessen, Katja; Renå, Helge (NIBR-rapport 2013:8, Report, 2013)
   Analyse av Skedsmo kommunes boligsosiale utfordringer. Analysen skal legge et grunnlag for bedre boligsosialt arbeid i kommunen og planlegging av Skedsmo kommunes fremtidige boligpolitikk. I studien inngår en kartlegging ...