• Helsespørsmål og konsekvensutredninger 

   Arvid Strand; Bjørn Moen; Martin Lund-Iversen; Tesli, Arne (NIBR-notat 2005:115, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet er utarbeidet på forespørsel fra Sosial- og helsedirektoratet som ledd i enhetens arbeid med å ivareta helsespørsmål bedre i konsekvensutredninger etter Plan- og bygningsloven og i arbeider med ...
  • Kommunestrukturen i Rogaland - i går, i dag, i morgen? 

   Bjørn Moen; Arvid Strand (NIBR-notat 2005:112, Notat, 2005)
   Last ned gratis Rogalands 27 kommuner yter i stor utstrekning tjenester til befolkningens og myndighetspersoners tilfredshet. Likevel kan framtida stille nye krav: oppgavespekteret kan bli et annet og det regionale, ...
  • Konsulentbedrifter og byutvikling 

   Arvid Strand; Harvold, Kjell-Arve; Bjørn Moen (NIBR-notat 2003:122, Notat, 2003)
   Last ned gratis
  • Nordisk grenseregionalt samarbeid 

   Skålnes, Sigrid; Bjørn Moen (NIBR-notat 2004:122, Notat, 2004)
   Notatet inneholder resultatene fra en evaluering av arbeidet til de grenseregionale samarbeidsorganisasjonene i Norden. Hovedformålet har vært å analysere om og i hvilken grad grenseorganisasjonene har bidratt til å ...
  • Noreg i Europa - om norsk deltaking i INTERREG-program 

   Bjørn Moen; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2005:107, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet gjev ei mest mogeleg samla oversikt over Noreg si deltaking i Interreg-samarbeidet og får fram kva nytte Noreg og norske aktørar har av å vera med på denne typen regionalpolitiske satsingar.
  • Utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Bjørn Moen; Orderud, Geir (NIBR-notat 2003:115, Notat, 2003)
   Prosjektet er en analyse og vurdering av hvilke samfunnsmessige virkninger utbygging av Kjensvatn kraftverk i Hemnes kommune i Nordland kan få. Resultatene vi har kommet fram til, bygger på simuleringer ved hjelp av ...