• Antidepressiv effekt av fysisk aktivitet/trening 

      Bjørkeng, Emma Karoline (MALKS;2021, Master thesis, 2021)
      Forskning viser at fysisk aktivitet og trening kan motvirke depresjon, men det er fortsatt uvisst hvilke mekanismer som stimulerer til positive endringer i hjernens funksjoner hos deprimerte. Utgangspunktet for denne ...