• Teknologi og design i grunnskolen 

      Bergskaug, Marianne (MAYP;2013, Master thesis, 2013)
      Samfunnet forandrer seg stadig fortere og kunnskap om teknologi kreves i stadig større grad av privatpersoner og profesjonelle i alle yrker, nasjonalt og globalt. Behovet for opplæring og etterutdanning er økende. For å ...