• Med døra på gløtt. Barn og unge inn i familievernet? 

   Bergflødt, Monika Marie; Bruland, Stine; Bossy, Dagmara (NOVA Rapport;10/23, Report, 2023)
   Økt oppmerksomhet om barns rettigheter og behov har ført til større vektlegging av barns deltakelse i beslutninger som angår dem. I denne rapporten undersøker vi hvordan ansatte og ledere i familievernet tolker og iverksetter ...
  • Menn på familievernkontoret. Alliansearbeid mellom terapeuter og klienter 

   Bossy, Dagmara; Bergflødt, Monika Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Det kan spores tendenser til polarisering i feltet for vold i nære relasjoner og foreldreskap. I forskningen på menn og vold skilles det mellom menn som har utøvd vold, og menn som utsatte for vold, og i det offentlige ...
  • Møter med familievernet. Brukeres erfaringer og opplevelser av familieverntjenesten 

   Bergflødt, Monika Marie; Bossy, Dagmara; Gundersen, Tonje (NOVA Rapport;7: 2022, Report, 2022)
   I rapporten utforsker vi brukeres veier inn familievernet, deres erfaringer med familieverntjenesten i saker med vold, og foreldres erfaringer med og tanker om barns deltakelse på familievernkontoret. Rapporten bidrar med ...