• Underernæring hos eldre demenspasienter i hjemmesykepleien 

      Berget, Ingrid (Bachelor thesis, 2017-06)
      Bakgrunn for oppgaven: Jeg har jobbet i hjemmesykepleien i flere år, og sett at underernæring er en vanlig utfordring. Rundt 78000 mottak hjelp fra hjemmesykepleien. Ca. 10% av disse anslås å være underernært. Samtidig ...