• Ambiguous indifference: fatal overdoses following treatment for drug use 

   Berg, Elin (Nordic Studies on Alcohol and Drugs;33 (2), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   BACKGROUND – In the European context, Norway has one of the highest overdose mortality rates. Research shows that the risk of overdose mortality among marginalized drug users is particularly high during the weeks immediately ...
  • Interne rekrutteringsprosesser og kjønnsubalanse. En kvalitativ studie av kjønnsbalansen i tre norske bedrifter 

   Gran, Siri Vold; Lindahl, Edda (Bachelor thesis, 2017-05)
   I denne oppgaven har vi sett på om interne rekrutteringsprosesser hindrer eller fremmer kvinners vei mot topplederstillinger. Norge havner gang på gang på pallen når det gjelder likestilling i samfunnet. Forskning viser ...
  • Ledelse og konflikthåndtering 

   Pedersen, Anette Haglund (Bachelor thesis, 2017-05)
   Denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. ...
  • Likegyldighetens tvetydighet: Overdosedødsfall etter rusmiddelbehandling 

   Berg, Elin (Nordic Studies on Alcohol and Drugs;33(2), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   BACKGROUND – In the European context, Norway is one of the countries with the highest over - dose-related mortality rate. Research proves that the risk of overdose mortality among marginal- ized drug users is ...