• «Har du først gått i baret, så er løpet kjørt»: Fedmepasienters kunnskap om tilbakefall 

      Lied, Karoline Steenbuch; Berg, Anne-Cathrine; Bevan, Katherine; Molin, Marianne; Pettersen, Kjell Sverre (Norsk Tidsskrift for Ernæring;(1), Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Bakgrunn: En sprekk er en engangsforeteelse som kan skje under en endringsprosess, mens tilbakefall er når en tidligere uvane gjenopptas. Gjentagende sprekk kan føre til tilbakefall, noe som ofte gir følelse av håpløshet ...