• Optimalisering av landkarkonstruksjon 

      Baniya, Jenish; Berhane, Silmon Tsegai; Baqeri, Haji Hossin (Bachelor thesis, 2020)
      Klimagassutslippene fra byggenæringer er høye, noe som gir miljøskadelige konsekvenser for fremtidens generasjoner. På grunnlag av dette ble det utarbeidet bacheloroppgave for å finne optimale landkarløsninger. Dette kan ...