• Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education 

   Ballo, Jannike Gottschalk (Work, Employment and Society;First Published September 23, 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-07)
   To what extent does higher education promote labour market participation for disabled people in school-to-work transitions and early career trajectories? This article argues that the effect of higher education on labour ...
  • Lindesneslosen – Sluttrapport 

   Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff; Ballo, Jannike Gottschalk; Frangakis, Maria (AFI Rapport;2020:11, Research report, 2020-12)
   Målgruppa for utviklingsprosjektet Lindesneslos (2014–2017) var ungdom bosatt i Lindesnesregionen som hadde droppet ut av jobb eller utdanning, eller som stod i fare for å gjøre det. Hovedmålet var å utvikle tilnærminger ...
  • Microdata.no: Ny teknologi gir forskere umiddelbar tilgang til norske registerdata 

   Ballo, Jannike Gottschalk (Tidsskrift for Samfunnsforskning;Årgang 60, nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Bruken av registerdata i forskning har de siste tiårene vært stigende, særlig innen velferds- og arbeidsforskning. Samtidig har det blitt vanskeligere og dyrere å få utlevert registerdata til forskning. Med ambisjon om å ...