• Bruk av skolebibliotekets ressurser i tospråklig opplæring 

      Bakke, Mari Holm (Master thesis, 2011)
      Temaet i denne oppgaven er bruk av skolebibliotekets ressurser i morsmålsopplæring for minoritetselever. Jeg har gjort feltarbeid på en skole på Østlandet med stor andel minoritetselever. Skolen har siden høsten 2007 ...