• Utfordringer opplevd i overgangen til farskap 

      Baker, Lilav (Master thesis, 2020)
      De fleste opplever overgangen til foreldreskap som en stor og gledelig begivenhet i livet. Det pekes samtidig på at overgangen kan være utfordrende for mange, ettersom det innebærer en omfattende livsendring med nye ...