• The domestic politics of international climate commitments: which factors explain cross-country variation in NDC ambition? 

   Tørstad, Vegard; Sælen, Håkon; Bøyum, Live Standal (Environmental Research Letters;Volume 15, Number 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-11)
   Under the Paris Agreement, parties self-determine their mitigation ambition level by submitting Nationally Determined Contributions (NDCs). Extant assessments find that the collective ambition of current pledges is not ...
  • Forbruksreduksjon av plastposer – en litteraturstudie 

   Bøyum, Live Standal; Hebrok, Marie (SIFO Notat;2019:04, Working paper, 2019)
   Plastens innvirkning på miljø og klima har lenge vært et svært omdiskutert tema. Plastbæreposene fikk særdeles mye oppmerksomhet i forbindelse med EUs “plastposedirektiv” som kom i 2015. Etter at EU-direktivet ble vedtatt, ...
  • Forbrukstrender: SIFO survey 2005-2017 

   Lavik, Randi; Bøyum, Live Standal (Prosjektnotat nr. 12-2017, Working paper, 2017)
   Denne rapporten viser figurer og tabeller fra ulike SIFO-surveyer fra 2005 til 2017. Temaene er: Husholdsøkonomi Ulike typer gjeld, hva brukes lån til, antall kredittkort, kredittkortgjeld, forbrukslån, betalingspro ...
  • Preferences of key actors on key issues in EU consumer policy 

   Austgulen, Marthe Hårvik; Bøyum, Live Standal (Report;15-2019, Research report, 2019)
   The aim of this report is to investigate what characterises the perceptions of and preferences in EU consumer policy of various actor types that are involved in shaping and implementing this policy. More specifically, ...
  • Reklamasjonsfrister 

   Strandbakken, Pål; Bøyum, Live Standal (Oppdragsrapport nr. 7-2017, Report, 2017)
   Økt levetid for produkter gir redusert energibruk, redusert forurensning og redusert materialbruk. Derfor forutsetter vi helt generelt at langsommere utskiftingstakt er en miljømessig fordel. Det kan være vanskelig for ...
  • Should GPs ask patients about their financial concerns? Exploration through collaborative research 

   Ose, Solveig Osborg; Bøyum, Live Standal; Kaspersen, Silje Lill; Vestad, Arman; Gjelsvik, Per-Arne (Scandinavian Journal of Primary Health Care;Volume 38, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-16)
   Objective: Health services should arguably be concerned about the financial situation of patients since health problems can cause financial concerns, which in turn can cause health problems. In this study, we explored the ...