• Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglærere erfaringer med yrkesopplæring i Vg1 

   Bødtker-Lund, Daniel; Hansen, Kari; Haaland, Grete; Vagle, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen belyser hvordan opplæringens innhold i Vg1 erfares av elever, lærlinger og lærere, som grunnlag for vurdering av endringsbehov i norsk yrkesopplæring. Problemstillingen artikkelen gir svar på er: Hvordan fungerer ...
  • FoU som arbeidsform i yrkesfaglærerutdanningen 

   Spetalen, Halvor; Ledsaak, Oddlaug; Schøn, Eldbjørg; Eben, Bjørn; Bødtker-Lund, Daniel (Nordic Journal of Vocational Education and Training;1 (1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Denne artikkelen bygger på et FoU prosjekt gjennomført ved yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag (YFL RM-fag) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i perioden april 2011 til mai 2012. Prosjektet hadde flere formål: 1) ...