• Analyse av varmepumpeteknologi kombinert med solenergi 

      Aune, Eirik (MAEN;2018, Master thesis, 2018)
      Ved bruk av varmepumpe tilknyttet et termisk energilager i berggrunnen vil en i mange tilfeller oppleve at temperaturen i grunnen synker over tid. Dette gjør driftsforholdene til varmepumpen dårligere. I verste fall kan ...