• Begynneropplæring i KRLE: Et innblikk i forholdet mellom formelt og oppfattet læreplan 

   Figenschau, Eline (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven tar for seg hvordan samspillet er mellom KRLE og begynneropplæring er i skolen. Studiens hensikt er å bidra til den manglende forskningen på feltet, samt rette søkelyset mot viktigheten av KRLE som ett ...
  • Bridging the research–practice gap on Facebook: a study of online communication between RE teachers and researchers 

   Aukland, Knut (British Journal of Religious Education;Volume 44, 2022 - Issue 2: Research in and for Religious Education, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-05)
   In this article I explore the research–practice gap in RE with a unique dataset: The communication by teachers, and between teachers and researchers in a Norwegian Facebook group for RE teachers. Posts and comments in the ...
  • Er Jesus hvit? Fargeblindhet og antirasistisk religionsundervisning 

   Johnson Olkvam, Hannah; Aukland, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Fargeblindhet brukes i dag som begrep for å peke på tendensen til utad å overse forskjeller i hudfarge selv om det spiller en avgjørende rolle i hvordan man blir oppfattet og behandlet i samfunnet. I denne artikkelen ...
  • Etiske kompetanser og VR i etikkundervisningen 

   Hansen, Simon Simchai (Master thesis, 2022)
   Denne studien undersøker etiske kompetanser på mellomtrinnet i etikkundervisningen gjennom en intervensjon med VR-briller og 360-video. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å ...
  • Etiske kompetanser og VR i etikkundervisningen 

   Hansen, Simon Simchai (Master thesis, 2022)
   Denne studien undersøker etiske kompetanser på mellomtrinnet i etikkundervisningen gjennom en intervensjon med VR-briller og 360-video. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å ...
  • Hva er kilder i religions- og livssynsundervisningen? 

   Heyning, Herman Nyborg (Master thesis, 2023)
   Denne studien undersøker kildebegrepet i religions- og livssynsundervisningen. Rammeverket for studien er inspirert av pedagogisk designforskning, og tar sikte på å bidra praktisk og teoretisk. Studien er utført ved å ...
  • Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan 

   Aukland, Knut (Prismet;Årgang 73, hefte 1-2: Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-22)
   Hvilken kunnskap skal utforsking med ulike metoder lede til? Som et bidrag til å svare på dette spørsmålet presenterer artikkelen en kunnskapstabell som tilbyr et fagspesifikt språk for å beskrive ulike kunnskapsformer i ...
  • Lærergrupper på Facebook I: RLE-lærergruppa og religionslærerens profesjonsfaglige utvikling 

   Tandberg, Håkon Naasen; Aukland, Knut (Prismet;Vol 71, Nr. 1 (2020): Digital religionsundervisning, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-07)
   I to sammenhengende artikler introduserer vi lærergrupper på Facebook som et nytt forskningsfelt i norsk kontekst. Vår studie undersøker RLE-lærergruppa, en Facebook-gruppe opprettet i 2015 av og for religionslærere. Gruppen ...
  • Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser 

   Aukland, Knut; Tandberg, Håkon Naasen (Prismet;Vol 71 Nr 1 (2020): Digital religionsundervisning, Peer reviewed; Journal article, 2020-04-07)
   I to sammenhengende artikler introduserer vi lærergrupper på Facebook som et nytt forskningsfelt i norsk kontekst. Vår studie undersøker RLE-lærergruppa, en Facebook-gruppe opprettet i 2015 av og for religionslærere. Gruppen ...
  • «Men det er jeg, og ikke plagget, som står for undervisningen» - en oppgave om muslimske læreres undervisning om kontroversielle temaer i KRLE-faget 

   Warsame, Mohammed Abdi Abdullahi (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven har vært å sette lys på undervisningen av tre muslimske lærere om kontroversielle tema i KRLE-faget. Blant de kontroversielle tema oppgaven tar for seg er karikaturtegningene, brenningen ...
  • Rolleutprøving med VR-briller i religionsundervisningen 

   Younis, Shamim Akhtar (Master thesis, 2021)
   Målet med denne studien har vært å forske på bruken av VR-briller og 360-videoer i KRLE- faget og hvordan disse kan bidra til å ta andres perspektiv via innlevelse i rollen som en religiøs. Undervisningsdesignet er ...
  • Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion 

   Aukland, Knut (Nordidactica;Vol 11, Nr 2021: 1, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-22)
   Som et nytt tilskudd til den kjente distinksjonen mellom lære om og lære av religion, introduserer artikkelen «å lære hvordan» man får og kan få kunnskap om religion som et tredje alternativ. I artikkelens første del ...