• Bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand 

   Aud Tennøy (NIBR-notat 2007:104, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet oppsummerer resultatene fra en spørreundersøkelse om bruk av bynære friluftsområder i Kristiansand, med særlig vekt på kystområdene, bymarka og sammenhengende grønne korridorer. Det er undersøkt ...
  • Framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud området? – momenter og usikkerhet av betydning for vurderingen 

   frodek; rolfb; Dag Juvkam; Per Medby; Aud Tennøy (NIBR-notat 2012:115, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet belyser noen sentrale premisser for en eventuell framtidig utbygging av Gjersrud-Stensrud-området. Arbeidet omfatter også bearbeiding og bekrivelse av en beregningsmodell fra en tidligere NIBR-utredning ...
  • Hva mener politikere og fagfolk om viktige aspekter i areal- og transportplanleggingen? 

   Aud Tennøy (NIBR-notat 2005:132, Notat, 2005)
   Last ned gratis I notatet presenteres resultatene fra to spørreundersøkelser som skal bidra til å svare på følgende spørsmål: Hvorfor utarbeides og vedtas det planer som gir vekst i biltrafikken, på tross av målsettinger ...
  • Oppfølgende undersøkelser 

   Aud Tennøy (NIBR-notat 2002:103, Notat, 2002)
   Last ned gratis Notatet presenterer en undersøkelse av 51 sluttdokumenter. Det er vurdert hvorvidt det i sluttdokumentene er stilt krav om oppfølgende undersøkelser, eventuelt hvilke undersøkelser det er stilt krav om, ...
  • Oppfølgende undersøkelser og overvåking i KU 

   Martin Lund-Iversen; Aud Tennøy (NIBR-notat 2003:109, Notat, 2003)
   Last ned gratis Prosjektet undersøker problemstillinger knyttet til oppfølgende undersøkelser og overvåkning i konsekvensutredningssaker: hvilke krav har vært stilt i sakene, er kravene blitt oppfylt og i så fall av hvem, ...
  • Transportanalyser i planleggingen - til hinder for bærekraftig byutvikling? 

   Aud Tennøy (NIBR-notat 2004:121, Notat, 2004)
   Last ned gratis Problemstillingen som belyses er om, og i tilfelle hvordan, bruken av transportanalyser i planleggingen er til hinder for en mer bærekraftig byutvikling. Vi har spesielt undersøkt om kvaliteter ved selve ...