• "Å være utlending er ingen fordel" 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Askvik, Tanja; Drange, Ida; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Rapport 2016:03, Report, 2016)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført en utredning basert på en rekke metoder og datakilder for å fremskaffe kunnskap ...
  • "Being a foreigner is no advantage" – Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia 

   Maximova-Mentzoni, Tatiana; Egeland, Cathrine; Drange, Ida; Askvik, Tanja; Støren, Liv Anne; Røsdal, Trude; Vabø, Agnete (AFI Report 2016:12, Research report, 2016)
   Researchers from the Work Research Institute (AFI) at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences and the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) have jointly prepared this ...
  • Etnisk mangfold i akademia 

   Askvik, Tanja; Drange, Ida (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 3, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Det er betydelige forskjeller i hvem som blir i Universitets- og høyskolesektoren etter oppnådd doktorgrad om man sammenligner personer med majoritetsbakgrunn og innvandrere. Doktorer med majoritetsbakgrunn har størst ...
  • Utdanning er utdanning? Underrepresenterte grupper i høyere utdanning og valg knytta til fagfelt 

   Askvik, Tanja (OsloMet Avhandling 2019;Nr. 19, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
   I denne avhandlingen følger vi to grupper som historisk har vært underrepresentert i høyere utdanning i Norge; studenter med lav sosial bakgrunn og studenter med foreldre fra Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, samt ...