• Care in physiotherapy - a ghost story 

   Ahlsen, Birgitte; Ottesen, Alette; Askheim, Clemet (Chapter; Peer reviewed, 2020-10-26)
   The role of care in physiotherapy has largely been ignored in research and professional discussions. We explore the causes and consequences of this neglect as an attempt to rethink what care is and can be in physiotherapy. ...
  • Varm teknologi mot ensomhet blant eldre? En skriptanalyse av kommunikasjonsløsningen KOMP 

   Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 62, nr. 4-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-11-09)
   Artikkelen undersøker hvordan ensomhet blant eldre er forsøkt motvirket ved bruk av digital teknologi: Kommunikasjonsløsningen Komp er en skjerm med kun én knapp og en tilhørende app man kan bruke til å sende bilder, ...
  • Warm technology against loneliness among the elderly? A script analysis of the communication solution KOMP 

   Rasmussen, Erik Børve; Askheim, Clemet; Oppedal, Bjarne; Haldar, Marit (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen undersøker hvordan ensomhet blant eldre er forsøkt motvirket ved bruk av digital teknologi: Kommunikasjonsløsningen Komp er en skjerm med kun én knapp og en tilhørende app man kan bruke til å sende bilder, ...