• Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger-Hege (NOVA Rapport 13/10, Report, 2010)
   Rapporten inngår som en del av prosjektet «Eldre innvandrere – tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet,» finansiert av det tidligere Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). ...
  • Eldre innvandrere og organisasjoner 

   Annaniassen, Erling; Kristiansen, Inger Hege (NOVA Rapport 13/10, Report, 2010)
   This report is a part of a more comprehensive study about the adaption to care services among elderly ethnic minorities in Norway. This project is financed by the Royal Ministry of Children, Equality and Social Inclusion. ...
  • Habilitering som koordinerende tiltak 

   Grue, Lars Petter; Annaniassen, Erling (NOVA Rapport 4/12, Report, 2012)
   This report is about how three different groups of people with disabilities perceive their relationship to the Norwegian habilitation- and rehabilitation services, both at the municipal level and at the regional specialist ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/03, Research report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...
  • Leiemarkedet og leietakernes rettsvern 

   Annaniassen, Erling; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/03, Report, 2003)
   Over tid har leiemarkedet i Norge endret karakter. Det er i dag først og fremst yngre og i noen grad eldre mennesker som bor til leie. Leieboligen har blitt et overgangsfenomen for de fleste yngre mennesker - et alternativ ...