• Hvem er de og hva gjør de? - arkivarene under lupen 

      Andreassen, Maya (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg den moderne norske arkivaren. Det ble valgt ut ti profesjonelle arkivarer som ble intervjuet om hvordan de så på sin identitet, sin rolle og sin profesjon. De har uttalt seg om sine erfaringer ...