• Evaluering av Statens barnehus 2021 

   Bakketeig, Elisiv; Stefansen, Kari; Andersen, Lotte Cathrin; Gundersen, Tonje (NOVA-rapport;12: 21, Report, 2021)
   Rapporten presenterer resultatene fra den andre nasjonale evalueringen av barnehusene og gir anbefalinger for videreutvikling av tilbudet. I 2021 er hovedbildet at barnehusene fremstår som et viktig, høykompetent og godt ...
  • Forhandlinger om verdighet blant kvinner utsatt for partnervold 

   Andersen, Lotte Cathrin; Stefansen, Kari (Vold i nære relasjoner i et mangfoldig Norge;, Chapter; Peer reviewed, 2020-06-10)
   Drawing on qualitative interviews, this chapter explores how women who have lived with an abusive male partner talk about themselves in relation to the violence they have experienced. Rather than portraying themselves ...
  • Phronetically Guided Use of Knowledge: Interstitial Work at Barnahus and How It Can Inform the Knowledge Debate in Social Work 

   Andersen, Lotte Cathrin (The British Journal of Social Work;, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-13)
   In this article, the ‘evidence–relevance’ dilemma in the ‘knowledge for social work’ debate is approached empirically, departing from a concrete practice observed amongst social workers managing police-reported child abuse ...