• HiOA strategi 2010 - En garanti for økt studiekvalitet? 

      Andersen, Jørgen Ringen (Bachelor thesis, 2017-05)
      Denne oppgaven tar for seg Høgskolen i Oslo og Akerhus (HiOA) sitt arbeid med strategi, og hvordan strategiske avgjørelser kan påvirke studenters oppfattelse av studiekvalitet. Gjennom analyse og testing av tre ulike ...