• Oppsett for kalibrering med en vindtunnel på benk 

      Amjadi, Artin (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven diskuterer den metodiske prosessen for å kalibrere en vindtunnel på benk for kalibreringsformål. Studien undersøker de ulike faktorene involvert for drift av en vindtunnel som funksjonalitet, parametere ...