• Målenøyaktigheten til VAV-enheter montert i t-gren og bend 

      Al, Oguzhan (Master thesis, 2023)
      Målingsarbeidet som ble utført i denne rapporten deles opp i to faser. Begge fasene baserer seg på å finne ut unøyaktigheten til VAV-enheter i henhold til ulike avstander, rotasjoner og ulike luftmengdefordelinger på ...