• Traumatisk fødselsopplevelse - et innblikk i kvinners indre journal 

      Aas, Mari Jaya; Kirkedelen, Aina (MAJO;2019, Master thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å få en større forståelse av hva kvinner beskriver som en traumatisk fødselsopplevelse, der hvor fødselen tilsynelatende har foregått uten komplikasjoner for mor og barn Problemstilling: ...